เครื่องเล่นสนาม ชุดเสาเหล็กกล่อง 5 x 5

1. เสาหลักโครงสร้าง ผลิตจากเหล็กเสากล่องสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 5x5 เซนติเมตร
ทาสีหรือพ่นสีฝุ่น 
2. แผ่นพื้น เชื่อมติดเสาเหล็ก มีความแข็งแรง
3. พลาสติก หลังคาสไลเดอร ์ ผนังกันตก รูปแบบสร้างสรรค์  ฯลฯ  ผลิตจากพลาสติก LLDPE

รหัสสินค้า : MT106-02

 

รหัสสินค้า : MT106-03

 

รหัสสินค้า : MT106-04

 

รหัสสินค้า : MT106-05

 

รหัสสินค้า : MT106-06

 

รหัสสินค้า : MT106-07

 

รหัสสินค้า : MT106-08

 

รหัสสินค้า : MT106-09

 

รหัสสินค้า : MT106-10

 

รหัสสินค้า : MT106-11

 

รหัสสินค้า : MT106-12

 

รหัสสินค้า : MT106-13

 

รหัสสินค้า : MT106-14

 

รหัสสินค้า : MT106-15

 

รหัสสินค้า : MT106-16

 

รหัสสินค้า : MT106-17

 

รหัสสินค้า : MT106-18

 

รหัสสินค้า : MT106-19

 

รหัสสินค้า : MT106-20

 

รหัสสินค้า : MT106-21

 
Powered by MakeWebEasy.com